CÔ NGUYỄN THỊ HIỀN

  • Thạc sĩ tâm lý giáo dục
  • Chuyên gia về đào tạo kĩ năng giao tiếp, giá trị sống, kỹ năng sống cho trẻ em
  • Chuyên gia tư vấn tâm lý thanh thiếu niên
  • Chuyên gia tư vấn về các phương pháp kỷ luật tích cực cho phụ huynh, tham gia giảng dạy trong chương trình tập huấn về kỷ luật tích cực cho giáo viên tiểu học.
  • Cô đang đảm nhiệm vai trò nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện Giao tiếp MasterKids , ngoài ra cô cũng giảng dạy tại một số trung tâm dạy kĩ năng sống cho trẻ mầm non và tiểu học trên địa bàn Thành phố Hà Nội
  • Cô cũng đang tham gia giảng dạy tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây- Hà Nội các học phần tâm lý-giáo dục, các học phần kĩ năng giao tiếp, phương pháp kỉ luật tích cực, giáo dục giá trị sống,…
  • Kinh nghiệm giảng dạy : 10 năm