PHƯƠNG PHÁP CÔNG NÃO

Phương pháp tác động trực tiếp vào trí não của trẻ kích thích trẻ tự tư duy, sáng tạo trong giao tiếp. Sử dụng các tình huống khiến trẻ phải tư duy liên tục, giúp hình thành phản xạ tích cực cho trẻ

PHƯƠNG PHÁP ACTIVE LEARNING

Đây là phương pháp học thông qua hành động, lấy học sinh là trung tâm, giáo viên chỉ là người hướng dẫn, gợi mở và định hướng cho các em. Trẻ được tiếp thu và áp dụng kiến thức một cách vô thức thông qua các hoạt động (trò chơi) mà trẻ tham gia

PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP 4&4

Phương pháp tiên tiến giúp trẻ luôn luôn được giao tiếp và học hỏi lẫn nhau thông qua việc nắm giữ các vai trò khác nhau trong nhóm. Góp phần giúp trẻ phát huy tiềm năng, củng cố sự tự tin và phát triển tư duy sáng tạo.