MỤC TIÊU KHÓA HỌC

TỰ TIN

Giúp các con nắm được các quy tắc cơ bản trong giao tiếp ứng xử, mạnh dạn và cởi mở hơn.

Tự tin bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân với người đối diện hay trước đám đông

Hình thành khả năng kiềm chế cảm xúc, có kỹ năng lắng nghe.

Hình thành kỹ năng tiếp nhận và phản hồi thông tin

Rèn luyện kỹ năng thuyết trình trước đám đông. Hình thành tính tự giác, chủ động trong giao tiếp.

VƯỢT TRỘI

Rèn luyện kĩ năng thuyết phục và kĩ năng làm việc nhóm

Nâng cao kiến thức XH qua các buổi ngoại khóa và tranh luận.

Phát triển khả năng tập trung để tiếp cận và giải quyết vấn đề tốt hơn 

Nâng cao sự tự tin, ứng xử linh hoạt, hình thành phản xạ trong giao tiếp.

Phát triển tư duy đa chiều, tư duy logic và phản biện trong giao tiếp ứng xử

TỰ TIN LÀ NỀN TẢNG ĐỂ PHÁT TRIỂN TRÍ THÔNG MINH VÀ SÁNG TẠO

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

HỌC KỲ TỰ TIN

Buổi 1: Khám phá bản thân
Buổi 2: Giao tiếp với bạn mới
Buổi 3: Kiềm chế cảm xúc

Buổi 4: Lịch sự trong giao tiếp
Buổi 5: Ứng xử khi mắc lỗi
Buổi 6: Lắng nghe – Làm chủ cảm xúc

Buổi 7: Bày tỏ ý kiến cá nhân
Buổi 8: Kỹ năng thuyết trình
Buổi 9: Ngôn ngữ cơ thể – tạo điểm nhấn khi nói
Buổi 10: Gala Tôi tự tin

HỌC KỲ VƯỢT TRỘI

Buổi 1: Làm giàu vốn từ & Phát triển năng lực ngôn ngữ
Buổi 2: Tớ lịch sự – Giao tiếp trực tiếp
Buổi 3: Tớ lịch sự – Giao tiếp gián tiếp
Buổi 4: Lắng nghe – Làm chủ cảm xúc

Buổi 5: Sử dụng ngôn ngữ cơ thể
Buổi 6+7: Hoạt động ngoại khóa (ngày tự tin)
Buổi 8: Ngữ điệu và tốc độ nói
Buổi 9: Kể chuyện sáng tạo

Buổi 10: Tiếp cận vấn đề toàn diện
Buổi 11: Thuyết trình theo chủ đề tự do
Buổi 12: Kỹ năng tranh luận
Buổi 13: Tranh luận – hùng biện
Buổi 14: Gala “tôi vượt trội”

Untitled-2

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Số lượng
16 học sinh / lớp
Học kỳ tự tin
10 buổi/ 10 tuần
Học kỳ Vượt trội
14 buổi/ 13 tuần
Thời lượng
120 phút/ buổi

HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (Trên lớp)

PHẢN HỒI CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH

“TỰ TIN” – MÓN QUÀ CHO TƯƠNG LAI CON

ĐĂNG KÝ HỌC CHO CON