DN Nông trang Dê trắng 10/2020 -  P1
DN Nông trang Dê trắng 10/2020 - P1
DN Nông trang Dê trắng 10/2020 -  P2
DN Nông trang Dê trắng 10/2020 - P2
Ngoại khóa Bảo tàng PKKQ 20-9-2020
Ngoại khóa Bảo tàng PKKQ 20-9-2020
Bế giảng T200 (Cô Huế)
Bế giảng T200 (Cô Huế)
Bế giảng T199 (Thầy Việt)
Bế giảng T199 (Thầy Việt)
Dã ngoại 07/6/2020
Dã ngoại 07/6/2020
Dã ngoại 22-12-2019
Dã ngoại 22-12-2019
Dã ngoại Đồng Mô ngày 04 -11-2019
Dã ngoại Đồng Mô ngày 04 -11-2019
Dã Ngoại Đồng Mô 15-9-2019
Dã Ngoại Đồng Mô 15-9-2019
Bế Giảng Tôi tự tin T188 (Cô Huế)
Bế Giảng Tôi tự tin T188 (Cô Huế)
Bế Giảng Bé tự tin B153 (Cô Thảo)
Bế Giảng Bé tự tin B153 (Cô Thảo)
Thiện nguyện tại Nhà tình thương Hương La (Bắc Ninh), trải nghiệm làm tranh Đông Hồ (Trại hè bán trú 2019)
Thiện nguyện tại Nhà tình thương Hương La (Bắc Ninh), trải nghiệm làm tranh Đông Hồ (Trại hè bán trú 2019)
Dã Ngoại Làng VH các DTVN -30/6/2019
Dã Ngoại Làng VH các DTVN -30/6/2019
TRẠI HÈ BÁN TRÚ - TÔI TRƯỞNG THÀNH 2019
TRẠI HÈ BÁN TRÚ - TÔI TRƯỞNG THÀNH 2019
Ảnh chụp di động - Học kỳ Tự tin Tự lập 2019
Ảnh chụp di động - Học kỳ Tự tin Tự lập 2019
Ngày 07 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P3)
Ngày 07 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P3)
Ngày 07- Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P2)
Ngày 07- Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P2)
Ngày 07- Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P1)
Ngày 07- Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P1)
Ngày 06- Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P1)
Ngày 06- Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P1)
Ngày 06- Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P2)
Ngày 06- Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P2)
Ngày 05 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P3)
Ngày 05 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P3)
Ngày 05 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P1)
Ngày 05 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P1)
Ngày 05 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P2)
Ngày 05 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P2)
Ngày 04 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P3)
Ngày 04 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P3)
Ngày 04 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P2)
Ngày 04 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P2)
Ngày 04 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P1)
Ngày 04 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P1)
Ngày 03 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P1)
Ngày 03 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P1)
Ngày 03 - Học kỳ Tự tin tự lập 2019 (P2)
Ngày 03 - Học kỳ Tự tin tự lập 2019 (P2)
Ngày 02 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P1)
Ngày 02 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P1)
Ngày 02 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P2)
Ngày 02 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2019 (P2)
Ngày 01 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2019
Ngày 01 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2019
Dã ngoại 05/3/2019 - Thăm bảo tàng Không quân
Dã ngoại 05/3/2019 - Thăm bảo tàng Không quân
Bế giảng trại hè bán trú - Tôi trưởng thành
Bế giảng trại hè bán trú - Tôi trưởng thành
1 Ngày ở Bát Tràng 22-7-2018
1 Ngày ở Bát Tràng 22-7-2018
Thăm trung tâm chăm sóc trẻ khuyết tật Thụy An 14-7-2018
Thăm trung tâm chăm sóc trẻ khuyết tật Thụy An 14-7-2018
Ngày tự tin Bát Tràng 24-6-2018
Ngày tự tin Bát Tràng 24-6-2018
Nhật ký Học kỳ Tự tin Tự lập
Nhật ký Học kỳ Tự tin Tự lập
Ngày 08 - Học kỳ tự tin, tự lập 2018
Ngày 08 - Học kỳ tự tin, tự lập 2018
Ngày 07 - Học kỳ tự tin, tự lập 2018 (P1)
Ngày 07 - Học kỳ tự tin, tự lập 2018 (P1)
Ngày 07 - Học kỳ tự tin, tự lập 2018 (P2)
Ngày 07 - Học kỳ tự tin, tự lập 2018 (P2)
Ngày 06 - Học kỳ tự tin, tự lập 2018 (P1)
Ngày 06 - Học kỳ tự tin, tự lập 2018 (P1)
Ngày 6 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2018 (P2)
Ngày 6 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2018 (P2)
Ngày 05 - Học kỳ tự tin, tự lập 2018 (P1)
Ngày 05 - Học kỳ tự tin, tự lập 2018 (P1)
Ngày 05 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2018 (P2)
Ngày 05 - Học kỳ Tự tin Tự lập 2018 (P2)
Ngày 04 - Học kỳ tự tin, tự lập 2018 (P2)
Ngày 04 - Học kỳ tự tin, tự lập 2018 (P2)
Ngày 04 - Học kỳ tự tin, tự lập 2018 (P1)
Ngày 04 - Học kỳ tự tin, tự lập 2018 (P1)
Ngày 3 - Học kỳ tự tin, tự lập 2018 (P4)
Ngày 3 - Học kỳ tự tin, tự lập 2018 (P4)
Ngày 03 - Học kỳ tự tin, tự lập 2018 (P2)
Ngày 03 - Học kỳ tự tin, tự lập 2018 (P2)
Ngày 3 - Học kỳ tự tin, tự lập 2018 (P3)
Ngày 3 - Học kỳ tự tin, tự lập 2018 (P3)
Ngày 3 - Học kỳ tự tin, tự lập 2018 (P1)
Ngày 3 - Học kỳ tự tin, tự lập 2018 (P1)