btt

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Con mạnh dạn tự tin, chủ động bày tỏ quan điểm

Rèn luyện khả năng kiềm chế cảm xúc, biết lắng nghe

Giao tiếp với bạn bè, tự tin hoà nhập môi trường mới

Tự tin đứng nói chuyện trước đám đông

c4

NỘI DUNG KHÓA HỌC

BUỔI 1: GIỚI THIỆU BẢN THÂN
BUỔI 2: LÀM QUEN VÀ KẾT BẠN
BUỔI 3: LỊCH SỰ – LỄ PHÉP
BUỔI 4: NÓI LỜI CẢM ƠN, XIN LỖI

BUỔI 5: CON ĐÃ LỚN
BUỔI 6: HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI
BUỔI 7: TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN
BUỔI 8: DŨNG SĨ TÍ HON

BUỔI 9: KỸ NĂNG QUAN SÁT
BUỔI 10: HỌC TẬP TRUNG
BUỔI 11: CHUẨN BỊ ĐẾN TRƯỜNG
BUỔI 12: GALA “BÉ TỰ TIN”

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Số lượng
16 học sinh / lớp
Thời gian học
12 buổi/ 12 tuần
Thời lượng
120 phút/ buổi
Untitled-2

ĐĂNG KÝ HỌC CHO CON