CÁC KHÓA HỌC CỦA MASTERKIDS

5-6
Tuổi
16
Hs/lớp

BÉ TỰ TIN

Giúp trẻ mạnh dạn, tự tin khẳng định bản thân,tự tin bày tỏ quan điểm

7-12
Tuổi
16
Hs/lớp

TÔI TỰ TIN

Bồi dưỡng sự tự tin qua giao tiếp ứng xử, phát triển các kỹ năng giao tiếp.

12-16
Tuổi
20
Hs/lớp
TRẠI HÈ BÁN TRÚ

Cung cấp cho con những giá trị sống căn bản để tự định hướng bản thân, xây dựng mục tiêu sống cho bản thân.

7-16
Tuổi
50
Hs/lớp

TRẠI HÈ TỰ LẬP

Trải nghiệm để trưởng thành.
(Chỉ tổ chức vào kỳ nghỉ hè)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (Trên lớp)

PHẢN HỒI CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH

KHOÁ TỰ TIN TRƯỞNG THÀNH

TRẠI HÈ MASTERKIDS: HỌC KỲ TỰ TIN - TỰ LẬP