CÔ HỒ THỊ THƯƠNG

  • Thạc sĩ tâm lý giáo dục
  • Chuyên gia về đào tạo kỹ năng học tập, phát triển trí tuệ, tương tác xã hội
  • Chuyên gia đánh giá năng lực: năng lực trí tuệ,khả năng tâm vận động,khả năng thích nghi cá nhân,… cho trẻ em dưới 18 tuổi
  • Cô có kinh nghiệm nhiều năm đào tạo và tư vấn tại trung tâm hỗ trợ tâm lý cộng đồng SPC, hiện tại cô phụ trách giảng dạy và xây dựng giáo án giảng dạy tại MasterKids
  • Cô có nhiều kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực giáo dục trẻ em , là chuyên gia tư vấn cho trẻ em và phụ huynh các vấn đề về tâm lý và ngôn ngữ.
  • Sở trường các bài giảng về tâm lý phụ huynh, trẻ em, kỹ năng học tập, tư duy, làm việc, các bài giảng về thể hiện tình cảm,quan tâm và thấu hiểu
  • Kinh nghiệm giảng dạy : 7 năm

“Trẻ thích sự thân thiện và cởi mở với mọi người. Hãy luôn là người bạn lắng nghe và là người dẫn dắt của chúng”.