CÔ NGUYỄN HÀ THU

  • Thạc sĩ tâm lý giáo dục
  • Chuyên giảng dạy về thể hiện tình cảm, ngôn ngữ động lực, quan tâm và thấu hiểu, các kỹ năng về tương tác nhóm, thực hành xã hội, phát triển cảm xúc.
  • Chuyên gia giảng dạy  kỹ năng sống , kỹ năng nhóm cho lứa tuổi 7– 13 tuổi
  • Cô hiện đang giảng dạy về tâm lý tại khoa Giáo dục tiểu học – Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội và giảng dạy kỹ năng giao tiếp tại Học viện Giao tiếp MasterKids
  • Cô luôn không ngừng tìm tòi nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy và luôn có những thành tích xuất sắc trong các kỳ thi nghiệp vụ toàn quốc .
  • Ngoài ra cô cũng tham gia biên soạn và giảng dạy kỹ năng mềm,kỹ năng sống cho trẻ em tại một số trung tâm đào tạo kỹ năng tại Hà Nội
  • Kinh nghiệm giảng dạy : 5 năm