THẦY LƯU VĂN TUẤN

  • Cử nhân quản lý giáo dục
  • Chuyên viên đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng học tập, làm việc cho thanh thiếu niên
  •  Thầy có kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy kỹ năng mềm tại Trung tâm Phát triển Kỹ năng Giáo dục Cộng đồng và Các Trung tâm Văn hóa các Quận trong TP Hà Nội.
  •  Giảng viên kỹ năng mềm tại Heu College
  • Chuyên viên tổ chức các sự kiện cho thiếu nhi có quy mô tại các trung tâm văn hóa thanh thiếu niên
  • Chuyên gia về kỹ năng tương tác, kỹ năng xã hội, phát triển cảm xúc, kỹ năng giao tiếp
  • Sở trường các bài giảng về thể hiện tình cảm, ngôn ngữ động lực, quan tâm và thấu hiểu…
  • Kinh nghiệm giảng dạy : 5 năm

“Người thầy giáo giỏi dạy bằng cảm xúc, không chỉ bằng kiến thức trong sách vở”