CÔ LÊ TƯỜNG VÂN

  • Cử nhân ngôn ngữ học – cử nhân tâm lý
  • Chuyên giảng dạy kỹ năng sống, kỹ năng tư duy và giao tiếp cho trẻ mầm non, tiểu học, THCS
  • Chuyên viên tư vấn về tâm lý trẻ em , tâm lý lứa tuổi
  • Tham gia đào tạo về tâm lý học và giáo dục học cho giáo viên một số trung tâm sinh hoạt cho trẻ em, trung tâm đào tạo kỹ năng trẻ em.
  • Chuyên gia Tư vấn tâm lý lứa tuổi, tâm lý trẻ em cho phụ huynh trong các chương trình đào tạo của Học viện MasterKids
  • Cô cũng tham gia giảng dạy tiếng Đức cho trẻ em tại mội số trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn Thành Phố Hà  Nội
  • Cô từng tham gia công tác giảng dạy và tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho các trung tâm sinh hoạt trẻ em tại CHLB Đức trong 2 năm (2007-2008)
  • Tham gia giảng dạy tại trường mầm non Peine Kindergarten và tiểu học Peine Grundschule tại CHLB Đức
  • Tại Việt Nam ngoài giảng dạy cô cũng tham gia quản lý và đào tạo giáo viên cho các khóa học kỹ năng cho trẻ em tại Học viện Masterkids, Trung tâm Bé thông minh
  • Kinh nghiệm giảng dạy : 9 năm

“Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít

nhiệt tình”.