CÔ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

  • Sở trường các bài giảng về kỹ năng đối phó với người xấu, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ em
  • Chuyên gia tổ chức hoạt động ngoại khoá thực hành: Kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm,…; và tổ chức các chương trình giao lưu cho trẻ em.
  • Nổi trội về khả năng khích lệ trẻ em tự tin thể hiện bản thân
  • Chuyên viên tham vấn tâm lý online về tâm lý lứa tuổi cho trẻ em tại Trung tâm UNESCO phụ nữ Việt
  • Có kinh nghiệm giảng dạy kỹ năng sống cho trẻ em tại một số trường Tiểu học tại Hà Đông, Hà Nội
  • Tình nguyện viên giảng dạy kỹ năng, tham vấn tâm lý cho trẻ em khó khăn, trẻ khuyết tật tại Làng Hữu Nghị VN , Làng Birla HN
  • Giảng dạy kỹ năng sống cho lứa tuổi 5-6 tuổi tại Học viện Giao tiếp MasterKids

“Good teachers know how to bring out the best in students charles kuralt”