CÔ TRỊNH THỊ THƯƠNG

  •  Cử nhân Tâm lý học và Công tác xã hội
  • Chuyên gia về kỹ năng vượt khó, kỹ năng tập trung cho trẻ em
  • Sở trường các bài giảng về tình yêu thương, cảm thông và chia sẻ, quan tâm đến mọi người xung quanh mình
  • Chuyên giảng dạy về phòng chống xâm hại, tự bảo vệ bản thân cho trẻ Tiểu Học, THCS
  • Thiết kế bài giảng, chương trình và giảng dạy kỹ năng sống cho các dự án phát triển cộng đồng
  • Giảng dạy Giá trị sống, kỹ năng sống, kỹ năng hợp tác cho sinh viên các trường khu vực phía Nam và Tây Nguyên
  • Có kinh nghiệm hoạt động 6 năm trong các dự án hướng dẫn kỹ năng sống cho  trẻ em tại các trung tâm, cơ sở xã hội: Làng trẻ Hy vọng, Action Aid Việt Nam,…

“Tôi không giảng dạy cho ai điều gì, tôi chỉ dẫn dắt và đồng hành để khơi dậy tiềm năng sẵn có ở người học, tiềm năng đó là: tính sáng tạo, tính chủ động, tính hướng thiện”