Cảm ơn cô Kẹo dẻo rất nhiều vì đã luôn động viên và khuyến khích Minh Giang để con mạnh dạn, tự tin hơn. Cảm ơn cô về những chia sẻ, kinh nghiệm của cô để mẹ có thể áp dụng thêm trong các giao tiếp với con ở nhà. Khoe ngay với cô Kẹo dẻo là Minh Giang đã biết cách vận dụng kiến thức được học trong bài “Ứng xử khi mắc lỗi” vào đời sống hàng ngày. Hôm qua mẹ đi làm về đã thấy MG xuống trình bày: Mẹ ơi cho kẹo vào nước thì kẹo có bị hỏng không? Hôm nay con thấy kiến bu vào kẹo nên con mang kẹo đi rửa. Mẹ cho con xin lỗi nhé. Mẹ tha lỗi cho con nhé. Chưa bao giờ bạn ấy tự động trình bày và nhận lỗi với mẹ như vậy.  . Bài học buổi thứ 6 là về Việc Lắng nghe, mẹ Minh Giang nhờ cô giáo giúp Mình Giang hiểu và nhận biết được tầm quan trọng của việc lắng nghe nhé. Cảm ơn cô giáo nhiều. Mong rằng từng ngày mẹ sẽ có cơ hội viết thư khoe với cô như thế này.