Buổi đầu rất Học ở Học Viện Masterkids rất thú vị đối với Đức Hưng! Vì Đức Hưng đang thiếu tập trung và ngôn ngữ kém và không bao giờ giơ tay phát biểu trong lớp cả. Đến Học Viện Đức Hưng đã tự tin và hòa nhập tốt hơn rất nhiều. Con về nhà tích cực hơn và còn luôn dặn bố mẹ phải thực hành cùng con các tình huống mà thầy giao trên lớp. Xin cảm ơn thầy Tôm và Học Viện rất nhiều!