Chị Trang ( mẹ Minh Giang)

Cảm ơn cô Kẹo dẻo rất nhiều vì đã luôn động viên và khuyến khích Minh Giang để con mạnh dạn, tự tin hơn. Cảm ơn cô về những chia sẻ, kinh nghiệm của cô để mẹ có thể áp dụng thêm trong các giao tiếp với con ở nhà. Khoe ngay với c