Chị Hà (mẹ Đức Hưng)

Buổi đầu rất Học ở Học Viện Masterkids rất thú vị đối với Đức Hưng! Vì Đức Hưng đang thiếu tập trung và ngôn ngữ kém và không bao giờ giơ tay phát biểu trong lớp cả. Đến Học Viện Đức Hưng đã tự tin và hòa nhập tốt hơn rấ