THẦY ĐỖ ĐỨC ĐIỂN

  • Cử nhân Sư Phạm Tâm Lý
  • Chuyên gia về Giải quyết vấn đề, Giao tiếp và tạo lập quan hệ
  • Sở trường các bài giảng về Quản lý bản thân, Học và tự học
  • Sở trường các bài giảng về tư duy sáng tạo, thuyết trình và phản biện
  • Tư vấn về kỹ năng học tập cho học sinh và phụ huynh
  • Giảng dạy kỹ năng Giao tiếp, Tự lập, Diễn thuyết… tại các trường Mầm non và Tiểu học trên địa bàn Hà Nội và Hải Phòng, Hưng Yên
  • Giảng dạy bộ môn Toán bàn tính tại các trường mầm non ở Hà Nội.
  • Xây dựng khung chương trình, giáo án, tài liệu chung, giảng dạy mẫu cho giáo viên tại các đơn vị liên kết

“A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning”