Chị Huyền (mẹ Minh Đăng)

Chị nhận thấy con có nhiều tiến bộ từng ngày, từng chút một, không quá rõ nét để cả nhà cùng nhận ra nhưng theo quan sát của mẹ thì chị rất mừng cô ạ. Ví dụ 1 chuyện nhỏ thôi ạ: khi mẹ đi làm hay hay quấn chân váy quây đi xe cho [