Chị Vy (mẹ Hà Vi)

Bạn Hà Vy về có nói với mẹ là cô giáo dậy rất hay. Con học được rất nhiều điều mới. Từ lời của con, gia đình cảm thấy cho con theo học khóa học và cụ thể là học lớp của cô là sự lựa chọn tốt và hữu ích. Trước khi tham gia