Chị Tám (mẹ Chí Thành)

Mẹ cháu đã chia sẻ với cô một số tính cách của con. Rất mong cô quan tâm để con hòa nhập và tự tin hơn. Với các hoạt động bổ ích và phương pháp giáo dục như mẹ cháu đã tìm hiểu ở trung tâm, mẹ cháu tin rằng con sẽ sớm thay đổi