Anh Hiếu (bố Gia Hiển)

Gia đình sẽ cố gắng phối hợp với Học Viện để các bài học của con đạt hiệu quả cao nhằm mang lại cho con 1 sự tự tin vững chắc trước mọi tình huống trong cuộc sống. Cảm ơn cô Vân và các thầy cô trong Học Viện đã truyền đạt