backdrop(2.5x1

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Rèn luyện kĩ năng thuyết phục và kĩ năng làm việc nhóm
Phát triển kĩ năng tư duy phân tích và phản biện vấn đề
Phát triển khả năng tập trung để tiếp cận và giải quyết vấn đề tốt hơn 
Nâng cao kiến thức XH qua các buổi ngoại khóa và tranh luận
Nâng cao sự tự tin, ứng xử linh hoạt, hình thành phản xạ trong giao tiếp.
Phát triển tư duy đa chiều, tư duy logic và tư duy phản biện trong giao tiếp ứng xử
24251206_147513819226364_380825938_o
23815689828_38e0b8fe63_k

NỘI DUNG KHÓA HỌC

BUỔI 1: LÀM GIÀU VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGÔN NGỮ
BUỔI 2: GIAO TIẾP TRỰC TIẾP
BUỔI 3: GIAO TIẾP GIÁN TIẾP
BUỔI 4: LẮNG NGHE – LÀM CHỦ CẢM XÚC

Untitled-1

BUỔI 5: SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CƠ THỂ
BUỔI 6: SỬ DỤNG NGỮ ĐIỆU
BUỔI 7: HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI
BUỔI 8: KỂ CHUYỆN SÁNG TẠO

Untitled-2

BUỔI 9: TIẾP CẬN VẤN ĐỀ TOÀN DIỆN
BUỔI 10: THUYẾT TRÌNH THEO CHỦ ĐỀ TỰ DO
BUỔI 11: TRANH LUẬN
BUỔI 12: HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
BUỔI 13: TRANH LUẬN VÀ HÙNG BIỆN
BUỔI GALA: TÔI VƯỢT TRỘI

Untitled-3

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Số lượng
16 học sinh / lớp
Thời gian học
14 buổi/ 14 tuần
Thời lượng
120 phút/ buổi

ĐĂNG KÝ HỌC CHO CON