Chị Dung (mẹ Bảo Châu)

Bản thân Bảo Châu còn nhút nhát nên phụ huynh kỳ rất cảm ơn cô giáo đã rất hiểu và quan tâm đến con. Để con tự tin hơn là một quá trình dài. Sau khi đã tìm hiểu về phương pháp đào tạo của cô giáo và học viện, gia đình rất kỳ v