CÔ NGUYỄN THỊ MAI

  • Cử nhân tâm lý giáo dục
  • Chuyên gia về phát triển trí tuệ, phát triển ngôn ngữ , đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em mầm non, tiểu học, THCS
  • Sở trường giảng dạy cho lứa tuổi từ 3-6 tuổi, chuẩn bị tâm thế cho các bạn chuẩn bị vào lớp 1
  • Cố vấn giảng dạy kỹ năng sống cho các trường mầm non
  • Giảng dạy kỹ năng sống tại “Cambiridge Tuổi Thơ” và các trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội
  • Giảng dạy kỹ năng sống bằng song ngữ tại Anh ngữ AMES Hà Nội
  • Giáo viên dạy trẻ tự kỷ tại Trung tâm trẻ hòa nhập cộng đồng
  • Quản lý đào tạo tại Trường doanh nhân PTI
  • “Nhiệm vụ quan trọng nhất của người thầy là dạy cho trẻ biết tư duy theo cách quan sát và trải nghiệm của chính mình để tìm ra giải pháp riêng biệt”
  • Kinh nghiệm giảng dạy : 6 năm