CÔ ĐỒNG THỊ OANH

  • Thạc sĩ tâm lý giáo dục
  • Chuyên gia về tâm lý học lứa tuổi và sư phạm; Tâm lý học giao tiếp; Tâm lý học mầm non, Tâm lý học Tiểu học; Kỹ năng giao tiếp…
  • Chuyên gia xây dựng chương trình nội dung, kế hoạch chuyên đề phát triển kỹ năng sống cho trẻ mầm non, trực tiếp tham gia giảng dạy một số chuyên đề phát triển kỹ năng gia tiếp cho trẻ…
  • Cô từng có nhiều năm kinh nghiệm tham gia công tác giảng dạy kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh THCS.. tại Học viện Giao tiếp MasterKids và các cơ sở đào tạo kỹ năng cho trẻ em và các trường tiểu học tại HN
  • Giảng dạy Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm tại Khoa tâm lý giáo dục – Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa cho sinh viên; xây dựng nội dung, kế hoạch chuyên đề phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống cho sinh viên… tại Đại học Công nghệ và Quản lý giáo dục- Bộ GD& ĐT
  • Giảng viên bộ môn Tâm lý, giáo dục học quân sự – Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị – Học viện Hậu cần – Bộ Quốc Phòng
  • Cố vấn và phụ trách chuyên môn cho các chương trình phát triển kỹ năng cho trẻ tại Học viện Giao tiếp MasterKids,Tiểu học Xuân Đỉnh,…
  • Kinh nghiệm giảng dạy : 9 năm

“Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới”.