•  THẦY ĐẶNG VIỆT HƯNG
  • Cử nhân ĐH Sư phạm Hà Nội
  • Chuyên gia về các kỹ năng Phòng chống xâm hại, tự vệ và phòng chống bạo lực học đường
  • Chuyên giảng dạy các kỹ năng sinh tồn cho học sinh Tiểu học, THCS
  • Sở trường tổ chức các hoạt động ngoại khoá, huấn luyện bồi dưỡng thể lực cho trẻ em
  • Có nhiều ưu thế trong các bài học về kỹ năng tương tác nhóm, giải quyết vấn đề
  • Có kinh  nghiệm giảng dạy tại Trung tâm phòng chống tai nạn thương tích trẻ em (CAIP) về: Phòng chống bắt cóc và xâm hại tình dục trẻ em, Tự vệ và phòng chống bạo lực học đường, Phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm, Sơ cấp cứu tai nạn thương tích,…
  • Giảng dạy kỹ năng sống và phụ trách các câu lạc bộ kỹ năng sống tại hệ thống giáo dục Everest
  • Giảng dạy kỹ năng giao tiếp, bồi dưỡng tính cách tự lập cho học sinh tại Học viện Giao tiếp MaserKids
  • Có 4 năm kinh nghiệm giảng dạy kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn cho học sinh lứa tuổi Tiểu học và THCS

Người thầy cầm tay, mở ra trí óc và chạm đến trái tim”